Organized eye camp for the inmates of Uthavikarangal Samuganala Thodar Kalvi Iyyakkam at Nonankuppam, Pondicherry, on November 31, 2014.

DSC03535